ЧАЦАРГАНЫ ТӨГӨЛ

2022 оны 10 сарын 06

Их газрын чулууны ууланд цөлжилтийг бууруулах, элсний нүүдлийг багасгах зорилготойгоор чацарганы төгөл байгуулсан билээ. Ууланд тариалсан чацаргана, хайлаас модны суулгацын тоо ургалтын хувийг тодорхойлоход нийт 1200 ширхэг модноос 945 мод хэвийн ургаж, 255 мод үхсэн байна. Чацарганы модны ургалт амьдралт нь 78,8 хувьтай гарсан нь говийн нөхцөлд ургалт сайтай байгааг харуулж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now