ТУРШЛАГА СУДАЛЛАА

2022 оны 11 сарын 29

Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид Их нартын байгалийн нөөц газрын хамгаалалтын захиргаатай танилцаж туршилга судаллаа. Мөн SMART MOBILE-н сургалтанд хамрагдлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now