Албан хаагчдын нийгмийн баталгааны хүрээнд хамгаалалтын захиргааны "Гэр бүлийн зөвлөл" албан хаагчдын гэр бүлийн дунд гар бөмбөг, хийн гар буун буудлагын тэмцээнийг зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now