Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг аймгийн Прокурорын газар, ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны газар, УЦУОШГ, Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөл, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Сэтгэлзүйч Б.Саранзаяа нарыг урьж авчран сургалтуудыг зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now