ө

2022 оны 11 сарын 29

Их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын менежментийн төлөвлөгөөний үр ашигт байдлын үнэлгээний хурлыг зохион байгууллаа. Үнэлгээний хуралд Дундговь аймгийн Байгаль орчны газар, МХГ, УЦУОШГ, Орчны бүсийн сумдын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, малчид, нутгийн иргэд, идэвхтэн байгаль хамгаалагч нар оролцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now