Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид зэрлэг амьтдын гол байршил, байнгын идээшилж байгаа хэвтэр зэргийг харгалзан үзэж 2 цэгт буюу Ерлөг хайрхан, Баян ууланд 200 тн хужирыг тараан тавьлаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now