2023 оны 01 сарын 11-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид Дундговь аймгийн Луус суманд байрших Хатуу төгрөгийн хужираас гар аргаар бэлтгэн 3 тонн хужирын нөөцийг бүрдүүлэн ажиллалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now