Хамгаалалтын захиргааны албан хаагчид 2023 оны 01 сарын 17-ны өдөр Их газрын чулууны ууланд ажиллалаа. Зэрлэг амьтдын гол байршил, байнгын идээшилж байгаа хэвтэр зэргийг харгалзан үзэж 3 цэгт нийт 1,4 тонн хужирыг тараан тавьлаа. Биотехникийн арга хэмжээ авах явцад аргаль, янгир ихээр тааралдаж байсан нь зэрлэг амьтдын, амьдрах орчин нөхцлийг сайн хангаж, хамгаалсаны үр дүн юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now