Хамгаалалтын бүсээр дамжин өнгөрдөг хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтэд сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нартай хамтран төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж маршрут өөрчилж явсан 4  автомашиныг саатуулж  холбогдох арга хэмжээг авч ажиллалаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now