Хууль, эрх зүй

ХЗ-ны даргын А/01 дүгээр тушаал

Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай ХЗ-ны даргын А/01 тушаал