Хууль, эрх зүй

ХЗ-ны даргын А/02 дугаар тушаал

Шүлхий өвчин цогцолборт газарт гарсантай холбогдуулан Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин ажиллах тухай