Мэдээ мэдээлэл

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2020 оны 06 сарын 02

их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газарт хууль бусаар жонш ухагдсан 82.96 м3 талбайг булж дахин ухагдахаас урьдчилан сэргийлж нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохио...

Цааш унших

их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа гурвансайхан сумын цагдаагийн хэсэгтэй хамтран цогцолборт газрын хамгаалалтын бүсээр дайран ...

Цааш унших

уулын туруутан амьтдын хаврын тооллого судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгээ.

Цааш унших

канад улсын merit төслөөс дундговь аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын хүсэлтийн дагуу энэ сарын 27, 28-ны өдрүүдэд “дроны зураглал ба боловсруулалт”...

Цааш унших

УСТ ЦЭГ БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 06 сарын 02

их газрын чулууны бцг хур тунадас багатай, гангийн байдалд хүрээд байгаа тул хамгаалалтын албан хаагчид дараах ажлуудыг авч хэрэгжүүллээ.

Цааш унших

зөв дадал-ногоон ирээдүй аяны хүрээнд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын задгай театр, хур харцагын таг ...

Цааш унших

зөв дадал-ногоон ирээдүй аяныг байгаль орчны багц хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд сурталчлах, хууль сахин мөрдөлтийг дээшлүүлж, байгаль орчинд учирч болзошг...

Цааш унших

УС БАЙРШУУЛЛАА

2020 оны 05 сарын 25

цаг агаарын байдал хуурай, гандуу байгаа тул байгалийн цогцолборт газрын уулын туруутан амьтдын гол байршил нутаг, байнгын идээшилж байгаа хэвтэр зэргийг харгал...

Цааш унших