Мэдээ мэдээлэл

2018.12.18-нд их газрын чулууны ууланд 1.5 тонн хужир, ерлөг хайрханд 1.5 тонн хужир нийт 3.0 тонн хужрыг идэвхтэн байгаль хамгаалагч, нутгийн иргэдтэй хамтран ...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгжийн мэдэээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн засварлах, шинэчлэх, нэгдсэн нэг програмд оруулах зо...

Цааш унших

ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО.

2018 оны 12 сарын 07

дундговь аймгийн гхусз, прокурорын газраас зохион байгуулсан "зөрчил болон тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" нь зөвлөгөөнд оролцлоо.

Цааш унших

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “ажлын байрны стандарт”, “хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй а...

Цааш унших

ховор ургамлын судалгааг 2018 оны 7-9  өдрийн хооронд дагуур хүж өвс-/haplophyllum dahuricum/, анхил сонгино-/allium odorum/, шинэсэрхүү бударгана-/salsola lari...

Цааш унших

2018 оны зурвас замналын судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.

Цааш унших

дундговь аймаг дахь мсүт -тэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2017-2018 оны хичээлийн жилд нарийн бичгийн дарга, албан хэрэг хөтлөлт, компьютер, сийлбэрийн 1 жил...

Цааш унших

байгаль хамгаалагчдын ажлын гүйцэтгэл, үүрэг даалгавар, төлөвлөлт, бүртгэл хөтлөлтийг са