Мэдээ мэдээлэл

тус уулзалтаар хамгаалалтын захиргаанаас 2018 онд хийгдсэн аялал жуулчлалын ажлын сайн туршлага, бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулж, тхгн-ын брэндбүүкийг тани...

Цааш унших

тус тооллого судалгаагаар нийт аргаль-216 бодьгал, янгир-159 бодьгал бүртгэгдлээ.

Цааш унших

2018.12.18-нд их газрын чулууны ууланд 1.5 тонн хужир, ерлөг хайрханд 1.5 тонн хужир нийт 3.0 тонн хужрыг идэвхтэн байгаль хамгаалагч, нутгийн иргэдтэй хамтран ...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгжийн мэдэээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн засварлах, шинэчлэх, нэгдсэн нэг програмд оруулах зо...

Цааш унших

ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО.

2018 оны 12 сарын 07

дундговь аймгийн гхусз, прокурорын газраас зохион байгуулсан "зөрчил болон тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" нь зөвлөгөөнд оролцлоо.

Цааш унших

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “ажлын байрны стандарт”, “хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй а...

Цааш унших

ховор ургамлын судалгааг 2018 оны 7-9  өдрийн хооронд дагуур хүж өвс-/haplophyllum dahuricum/, анхил сонгино-/allium odorum/, шинэсэрхүү бударгана-/salsola lari...

Цааш унших