Мэдээ мэдээлэл

зөв дадал-ногоон ирээдүй аяныг байгаль орчны багц хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд сурталчлах, хууль сахин мөрдөлтийг дээшлүүлж, байгаль орчинд учирч болзошг...

Цааш унших

УС БАЙРШУУЛЛАА

2020 оны 05 сарын 25

цаг агаарын байдал хуурай, гандуу байгаа тул байгалийн цогцолборт газрын уулын туруутан амьтдын гол байршил нутаг, байнгын идээшилж байгаа хэвтэр зэргийг харгал...

Цааш унших

МЭДЭЭЛЭЛ НИЙТЭЛЛЭЭ.

2020 оны 05 сарын 25

дундговийн амьдрал сонинг өдөр тутамд эрхлэн гаргадаг билээ. тус сонинд хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа цувралаар нийтлэн олон нийтэд хүргэж байна. 

Цааш унших

2020 оны 03 сард их газрын чулууны бцг, зэд хантай бүтээлийн нурууны дцг-тай хамтарсан биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллалаа. тус арга хэмжээний хүрээнд зэрлэг...

Цааш унших

их газрын чулууны бцг-ын хамгаалалтын захиргааны мэдээллийн танхимын хананд их газрын чулууны уулын зургийг зурууллаа. бүтээлийн дундговь аймгийн гурвансайхан с...

Цааш унших

УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦЛОО

2019 оны 10 сарын 31

авлигатай тэмцэх газар, дундговь аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран иргэдэд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, авилгатай тэмцэх г...

Цааш унших

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХИЙЛЭЭ.

2019 оны 10 сарын 26

их газрын чулууны байгалийн цогцолборт газрын аялалын маршрутыг тохижуулах, цогцолборт газрыг зорин ирэх жуулчдын ая тухтай амрах нөхцлийг хангах зорилгоор цогц...

Цааш унших

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019 оны 10 сарын 23

авто тээврийн газрын авто тээврийн байцаагч н.эрдэнэ-очир, бохуб а.цэцэгдэлгэр, байгаль хамгаалагч т.болдбаатар, х.эрдэнэбат