Мэдээ мэдээлэл

номын тавируыг авч уран зохиолын шилдэг номнуудаар баяжуулсан

Цааш унших

гадна талбайдаа 600 хайлаас, 8 улиас, мандлын цэцгүүдийг тарьж суулгасан.

Цааш унших

тvc дээр зураг хэвлэн мэдээллийн өрөөний хананд тогтоолоо

Цааш унших

“байгаль хамгааллын биологи” сэдэвт сургалтад хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар онлайнаар хамрагдлаа.

Цааш унших

“cмарт программ”-ын сургалтад 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны хүртэл өмнөговь аймгийн ханбогд суманд дарга, мэргэжилтэн, 3 байгаль хамгаалагч нар 5 хоногийн сур...

Цааш унших

байгаль хамгаалагчийн өдөрлөгийг зохион байгуулж 50 иргэнд хамгаалалтын  захиргааны үйл ажиллагааны талаар иргэдэд танилцуулсан.

Цааш унших

хүмүүн бичгийг захиалж албан хаагчдад уншлагын цаг гарган чадварыг дээшлүүлэн ажиллалаа

Цааш унших

ЯРИЛЦЛАГА ӨГЛӨӨ

2020 оны 12 сарын 08

хоггүй цэвэрхэн монгол аяны хүрээнд хийсэн ажлын талаар ярилцлага өглөө

Цааш унших

байгаль орчны чиглэлийн тулгамдаж буй асуудлын талаар “хил хязгааргүй алхам” тбб “экологийн цаг” нэвтрүүлэгийн эхний дугаарт оролцлоо.

Цааш унших

байгаль хамгаалах уламжлалт зан заншил, экологийн боловсрол олгох тусгай хамгаалалттай газар нутаг, амьтдын үр төл, байгаль хамгаалах уламжлал сэдвээр сургалтын...

Цааш унших

13 амьтанг төрөл бүрээр нь зурагжуулж, иргэдэд сурталчилж ажилласан. цаашид судалгааны ажил болон мэдээ, сурталчилгаанд ашиглах зургийн санг бүрдүүлсэн.

Цааш унших

дроноор янгир ямаа, аргаль хонь, хар сүүлт, цагаан зээрийн бичлэг хийж нийт 8 бичлэгийг иргэдэд сурталчилсан.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now