Мэдээ мэдээлэл

13 амьтанг төрөл бүрээр нь зурагжуулж, иргэдэд сурталчилж ажилласан. цаашид судалгааны ажил болон мэдээ, сурталчилгаанд ашиглах зургийн санг бүрдүүлсэн.

Цааш унших

дроноор янгир ямаа, аргаль хонь, хар сүүлт, цагаан зээрийн бичлэг хийж нийт 8 бичлэгийг иргэдэд сурталчилсан.

Цааш унших

онцгой “б” бүс буюу гурвансайхан ууланд тархан ургадаг монгол улсын ховор ангилалд орсон шинэсэрхүү бударгана болон бутлаг ургамлын зүй зохисгүй ашиглалтаас хам...

Цааш унших

тарваганы нүүдлийг сааруулж 5 мануухай хийж байршуулан хужир, ашигт долооц тавилаа

Цааш унших

нийт 10 цэгт 3.1 тонн өвс тараан байршуулсан.

Цааш унших

нийт 13 цэгт 4.65 тн хужир, 0.55 тн ашигт долооц тараан байршуулсан.

Цааш унших

судалгааны ажлын хэсэг 05 дугаар сарын 22-нд, 09 дугаар сарын 16-23-ны хүртэл их газрын чулууны ууланд удирдамжийн дагуу ажиглалт судалгааг хайрхан, шарга дэл, ...

Цааш унших

УРГАМЛЫН СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

2020 оны 12 сарын 07

ургамлын судалгааг байгаль хамгаалагч бүрийн хариуцсан  газар  нутаг  дээр нь  явуулсан бөгөөд 100м газарт 20м тутамд ургамлын зүйлийн бүрдлийг үзэж зүйл бүрээс...

Цааш унших

генетик, биологийн хүрээлэн, генетикийн лабораторт эрдэм шинжилгээний ажилтан з.өнө