Мэдээ мэдээлэл

монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн дагуу хаврын “бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн хүрээнд хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан с...

Цааш унших

МОД ТАРИХ АЯНД НЭГДЛЭЭ.

2019 оны 05 сарын 10

бнсу-ын гянг хоттой дундговь аймаг 2009 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 10 жилийн хугацаанд 100 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд тус хамгаалалты...

Цааш унших

г.тувааны нэрэмжит дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллалаа. тус ажлын хүрээнд энэ сард албан хаагчдаа эрүүл мэндийн урьдчи...

Цааш унших

монгол улсын засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм"-ийн дагуу ба...

Цааш унших

зөвлөгөөнөөр байгаль хамгаалах, усны нөөцийг зохистой ашиглах хамгаалах, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төрийн болон бусад оролцогч талуудын амтын ажиллагааг ...

Цааш унших

их газрын чулууны бцг-ын хамгаалалтын захиргаа албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхижуулах ажлын хүрээнд улирал бүр албан хаагчдаас хуулий...

Цааш унших

их газрын чулууны бцг-ын хамгаалалтын захиргаа байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн здтг-ын хууль зүйн хэлтсийн мэр...

Цааш унших

"байгалиа хамгаалъя" аяныг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд