Мэдээ мэдээлэл

судалгааны ажлын хэсэг 05 дугаар сарын 22-нд, 09 дугаар сарын 16-23-ны хүртэл их газрын чулууны ууланд удирдамжийн дагуу ажиглалт судалгааг хайрхан, шарга дэл, ...

Цааш унших

УРГАМЛЫН СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ

2020 оны 12 сарын 07

ургамлын судалгааг байгаль хамгаалагч бүрийн хариуцсан  газар  нутаг  дээр нь  явуулсан бөгөөд 100м газарт 20м тутамд ургамлын зүйлийн бүрдлийг үзэж зүйл бүрээс...

Цааш унших

генетик, биологийн хүрээлэн, генетикийн лабораторт эрдэм шинжилгээний ажилтан з.өнөдбаясгалантай хамтран говийн аргаль хонины популяцийн митохондрийн  “д”  гогц...

Цааш унших

судалгааг 2020 оны 3, 6, 9, 11 дүгээр саруудад тус бүр 7 дээж талбайд 28 удаагийн ажиглалт хийж тэмдэглэл хөтлөж, зурагжуулж ажилласан.

Цааш унших

аялагч жуулчдын сонирхлыг татах чиглэлээр их газрын чулууны ууланд “морьтой монгол аялал"-ыг говь-угтаал сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгу...

Цааш унших

отоглох цэгт буудалласан иргэдэд хог хаягдлын тухай хууль

Цааш унших

энэ онд их газрын чулууны ууланд гадаад аялагч ковид цар тахлаас болж аялаагүй

Цааш унших

байгаль хамгаалагчийн байрыг жишиг байдлаар тохижуулах ажлын хүрээнд

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны үй